דיני השכלה גבוהה

דיני השכלה גבוהה

במבוך העולם האקדמי ישנם גורמים רבים: אזרחיים  (סטודנטים, מרצים, אנשי הסגל המנהלי, נותני שירות מסוגים שונים ועוד) וציבוריים (המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב, וועדת החינוך של הכנסת, משרד החינוך ומשרדים ממשלתיים אחרים).

המשרד עוסק בכל היבטי התחום, הן מצידם של המוסדות להשכלה גבוהה, הן מצד הסטודנטים והן מצידם של גופים אחרים הבאים במגע עם מוסדות להשכלה גבוהה.
בין השירותים אשר מעניק המשרד בתחום זה:

[divider style="01" classes=""]

[lists style="star" classes=""]

 

  • ייעוץ אסטרטגי;
  • ליווי משפטי בהקמת מוסדות להשכלה גבוהה;
  • התקשרויות מוסדות להשכלה גבוהה עם ספקים שונים, לרבות הסכמים לקניית שירותים;
  • ייעוץ משפטי כללי למוסדות להשכלה גבוהה;
  • ייעוץ משפטי כללי לאגודות סטודנטים;
  • כתיבת חוות דעת

[/lists]