גישור ובוררות עסקית

במערכת בתי המשפט קיים עומס רב ומשך הזמן הממוצע לקבלת פסק דין הוא ארוך עד מאוד. על מנת להקל על עומס זה וכן על המתדיינים הוחלט על הקמת מסלול אלטרנטיבי ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. להליך הגישור ניתן להגיע בשתי דרכים: (1) הפנייה של בית המשפט; (2) פנייה עצמאית של הצדדים אל מגשר מוסכם.

הליך הגישור הינו הליך שבו נועד מגשר עם הצדדים, על מנת להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך וזאת  מבלי שיש בידי המגשר כל סמכות להכריע בו. משמעות הדבר הינה כי ההליך הינו וולונטרי לחלוטין והכוח להגיע לידי הסכמות והסכם מצוי אך ורק בידי הצדדים. תפקידו של המגשר הוא לסייע לתהליך תוך שמירה על אובייקטיביות מקסימאלית.

בסיומו של הליך הגישור, המגשר ינסח את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים במסגרת טיוטת הסכם אותה הצדדים יאשרו יחדיו. ההסכם יאושר ע"י בית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין.