עו"ד מוטי שחר

מימוש פסק הדין בפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר מימוש פסק הדין/ עורך דין ומגשר מוטי שחר

 

בשנת 2008 נולדה בשורה אמיתית לבעלי הדירות שנתקלו בדיירים שסירבו לצאת מהדירה השכורה, חלקם תוך כדי יצירת חובות ואי תשלום שכר הדירה.

הבשורה הגיעה בדמות תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי והוספת פרק העוסק בפינוי מושכר. ההליך החדש קיצר משמעותית את הזמן עד לקבלת פסק דין לפינוי הדייר הסרבן.

יחד עם זאת, חלק מאותם דיירים סרבנים, אינם מתרשמים מפסק דינו של בית המשפט לגביהם והם ממשיכים לתפוס את הדירה וממאנים לצאת ממנה.

אז מה עושים.

ראשית, מבינים כי קבלת פסק הדין בתביעה לפינוי מושכר הינו החלק הראשון במסע לפינוי הדיירים. החלק השני הינו פנייה ללשכת ההוצאה לפועל לשם הפעלתו ומימושו של פסק הדין.

הגשת פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל לא תהא אך ורק בנושא הפינוי אלא תכיל גם פרמטרים כספיים שכן פסק הדין יכלול סעדים משני סוגים, הראשון, הוראת פינוי המושכר. הסעד השני הוא כספי (שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט).

הנושא הכספי הינו שולי להליך המרכזי, אך יחד עם זאת הוא אינו זניח ויש לטפל בו באותו להט.

ניהול המערכה במסגרת ההוצאה לפועל כולל את השלבים הבאים:

  • הגשת פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. עצם הגשת הבקשה, כרוכה בתשלום אגרה שאף היא תוטל בסופו של הליך על כתפיו של הדייר הסרבן.
  • מסירת אזהרה לידיו של הדייר. על שלב זה יש להתעכב ולהדגיש כי על מנת לפנות את הדייר ולממש על פסק הדין שהורה על פינוי מושכר, יש לבצע מסירה מלאה של האזהרה לידיו של הדייר. במידה והדייר מנסה להתחמק מלקבל את האזהרה יהיה צורך בקבלת שירות אמין מחברה לאיתור ולמסירה.
  • קביעת מועד לפינוי המושכר באמצעות צו, על ידי רשם ההוצאה לפועל – מועד זה הינו תאריך יעד לפניו על הדייר לעזוב ולפנות את המושכר. גם מועד זה יישלח לדייר ויהיה עליו להגיע לידיו בהמצאה מלאה בדומה למסירת האזהרה.
  • היה והדייר שלנו באמת סרבן והוא לא פינה את המושכר עד לתאריך הנקוב, ייקבע מועד לפינוי המושכר על ידי בעלי תפקיד מטעם ההוצאה לפועל.
  • יום הפינוי – למקום יגיעו פקידי ההוצאה לפועל ורכבי פינוי. לפעולה זו נדרשת נוכחות משטרתית ויש לתאם זאת מראש עם תחנת המשטרה הרלוונטית. היה והדייר הסרבן לא ימסור כתובת לפינוי רכושו, יאפסנו את הרכוש במחסני ההוצאה לפועל.
  • הדירה שוב שלכם.

כפי המתואר, הליך פינוי המושכר בעזרת לשכת ההוצאה לפועל במסגרת מימוש פסק הדין אינה דבר של מה בכך. ישנו צורך לתאם פעולות מול רשויות שונות, לבצע מסירות מלאות ונכונות ולהגיש את הבקשות בצורה שתאפשר את קיצור ההליך ככל הניתן.

  • כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ו/או אינה מהווה המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.

 

תבנית מאת:התאמה לעברית באדיבות שגיב SEO