עו"ד מוטי שחר

החשיבות של תמלול מקצועי לבית משפט

במהלך דיונים משפטיים, כאשר תובעים לדין גוף עסקי או גורם מקצועי, ניתן לעשות שימוש בראיות בהתאם ללשון החוק. על פי רוב, בית המשפט לא יקדיש מזמנו היקר בכדי להאזין להקלטות השונות של דיונים, של משא ומתן, של מתן מידע לצורך התקשרות חוזית וכיוצא באלה. הדרך המקובלת מבחינת בית המשפט היא לקבל כראיות את ההקלטות כאשר לצדן יוגש גם תמלול. במילים אחרות, בית המשפט יתייחס לראיות כשהן מופיעות בכתב, לאחר שכל מילה וכל משפט הוקלטו, תומללו, נכתבו והודפסו.

חשיבותו של דיוק

כאשר מגישים לבית המשפט תמלול הקלטות, שיחות, ישיבות ודיונים, מצפה בית המשפט שהתמלול יהיה יותר מאשר תיאור כללי, שתואם באופן חלקי לשיחה. בדומה לפרוטוקול רשמי, חשיבותו של תמלול כחלק ממכלול של ראיות בעלות משמעות מכרעת הולכת יד ביד עם חשיבות הדיוק. משום כך, חשוב שהתמלול ושהעברת ההקלטות והשיחות יהיו מדויקים ומהימנים. אם יתברר שישנם פערים בין המקור של התמלול לבין החומר הכתוב שהוגש לבית המשפט – ההשלכות עשויות להיות קשות. הראיה עשויה להיפסל, מגיש הראיה עשוי להינזף, ומי שעשוי היה לצאת במשפט כשידו על העליונה עלול לצאת כשידו על התחתונה.

תמלול מקצועי לבית משפט

 

מהו תמלול מקצועי?

כאשר מגישים תמלול לבית משפט חשוב שהוא יהיה מדויק, אך אין די בכך. הגשת תמלול באופן רשלני ובלתי מקצועי עשויה לעלות כסף רב – כאשר מגיש התמלול מוצא את עצמו בצד שהפסיד במשפט. המפסיד עלול להיות מחויב בהוצאות המשפט ולעיתים גם בפיצויים.

אז מהו התמלול המקצועי אותו יש להגיש?

  • התמליל יוגש ביחד עם אישור של גורם המעיד על כך שהוא מדויק, מקצועי ואמין. הגורם יהיה כזה שבדק את ההקלטות ואת התדפיס שתומלל ומעיד שהכל תקין.
  • מומלץ שבתמלול יצוינו פרטים שיעזרו להבין את השתלשלות העניינים. למשל, כאשר ברור שנאמר משפט כלשהו בטון סרקסטי או בבדיחות הדעת, כדאי לציין זאת בהערה. בנוסף, כדאי לציין בכל תחילת משפט מיהו הדובר.
  • אם ישנם קטעים שאינם ברורים או משפטים קטועים, יש לציין זאת. במילים אחרות, אין להשאיר חללים בתמלול ללא מתן הסבר אודות מהותם.
  • בשום פנים ואופן אין לבצע שינויים בתמלול באופן שעלול להטות את משמעות הדברים. ככלל, אסור לבצע עריכה או שכתוב.

בשורה התחתונה, על מנת להימנע מעוגמת נפש ועל מנת לא להיקלע למצב מביך מול בית המשפט או מול הפרקליט של הצד השני, כדאי להגיש תמלול שבוצע ונבדק על ידי חברת תמלול מקצועית.

תבנית מאת:התאמה לעברית באדיבות שגיב SEO