דיני עסקים

לאחר גיבושו של הרעיון והכנתה של התוכנית העסקית יש צורך להפשיל שרוולים ולגשת למלאכת הקמתו של העסק. קבלת רישיון עסק הנדרש ע"פ חוק אינו עניין של מה בכך ולעיתים יש צורך בקבלת סיוע מקצועי בתחום. המשרד פונה במידת הצורך אל בעלי מקצוע, מומחים בתחומם, על מנת להכין את כל המסמכים הדרושים לשם פנייה לרשות המקומית בבקשה לקבלת רישיון עסק.

גם עסק קיים, המעוניין להרחיב את פעילותו, ליצור הסכמים מול ספקים, לקוחות או עובדים צריך להיעזר בשירותים משפטיים ובמקרים אלו יש לבחור את הייעוץ הטוב ביותר.

המשרד מלווה ומייעץ לבתי עסק בשלל היבטים: מהקמת העסק, ייעוץ משפטי שוטף, טיפול בחייבים לרבות משלוח מכתבי דרישה ופתיחת הליכים במסגרת לשכות ההוצאה לפועל, ליווי והכנת הסכמים מול לקוחות וספקים וכיוצ"ב.